Membranpumpar som är tryckluftsdrivna är extra funktionella

Det finns luftdrivna membranpumpar som är en så kallad pneumatisk pump som använder en luftventil som riktar tryckluft mellan två sidor av pumpen, fram och tillbaka. Ifall tryckluftsdrivna membranpumpar används har du ett effektivt redskap för olika ändamål. Vi berättar i denna artikel om tryckluftsdrivna membranpumpar.

Funktionalitet

Tryckluftsdrivna membranpumpar kan överföra vätskor med låg, medel eller hög viskositet, såväl som vätskor med fasta ämnen. De kan också hantera många aggressiva kemikalier såsom syror eftersom de kan konstrueras med en mängd olika kroppsmaterial och membran.

Användningsområden

Membranpumpar används inom väldigt olika branscher. I de branscher som använder sig av överföringar av vätskor eller annat material, så är membranpumpar utmärkta. Exempelvis vid avvattning ovan och under marken eller vid stenbrottshantering, vid överföring av flytgödsel och slam och överföring av bränsle till fordon eller tung anläggningsutrustning. Vid beläggningsarbete kan membranpumpar användas vid exempelvis överföringar, dispensering och dosering av färg eller bläck, matningspump för sprutpistoler. Vid kemikaliehantering är det naturligt att använda membranpumpar. Även i stora tankar och tankbilar, såsom

lastning och lossning av tankbilar, bärbar allmän pump, dosering eller dosering av kemikalier.

Hur fungerar tryckluftsdrivna membranpumpar?

Pumparna använder dubbla flexibla membran monterade på en delad axel som rör sig fram och tillbaka upprepade gånger i slag för att pumpa vätskor in i och ut ur pumpens vätskekammare. Denna rörelse skapar ett vakuum som suger in vätska genom en inloppsport. När membranen därefter trycks tillbaka i motsatt riktning till sitt ursprungliga läge via tryckluft, drivs vätskan ut från produktkammaren via en utloppsport. Denna cykel upprepas medan pumpen är i drift.

Vilka är fördelarna med luftdrivna membranpumpar?

Membranpumpar möjliggör mindre slitage på membranet jämfört med en mekaniskt driven pump, på grund av tryckbalansen i tryckluften. Detta innebär att pumparna kan köras under längre perioder utan skador och dessutom har en längre livslängd. Deras design tillåter full separation av vätskor och känsliga delkomponenter, vilket minskar frekvensen av reparationer. Pumparna kan hantera slipande och trögflytande slam, slam eller vätskor. Dessutom gör pumpens mjuka pumpmekanism att de är väl lämpade för känsliga vätsketillämpningar. Eftersom deras arbetsmekanismer inte producerar en gnista, är pumparna lämpliga för användning i farliga områden, till exempel där det finns brandfarliga material. Eftersom de enda stationära tätningarna i pumparna finns mellan de våta komponenterna och enhetens utsida, kan läckage bara uppstå om ett eller båda membranen går sönder.

Hur man använder en luftdriven membranpump

Membranpumparna måste monteras på en styv bas eller yta, eftersom mekanismen för pumpens membran får den att vibrera under drift. Sug- och utloppsanslutningar bör vara flexibla anslutningar (som exempelvis en gummislang), inte räfflade rör, och bör vara kompatibla med de vätskor som pumpas in. Vätskeinloppets bör ha minst samma storlek som sugporten. Om detta inte följs kan det bli problem. Den bör också vara så kort och så nära tillförselröret som möjligt. Att säkerställa en korrekt dimensionerad lufttillförselledning är avgörande. Rätt luftflöde krävs för att pumpen ska fungera effektivt. För att reglera flödet och trycket hos pumparna bör en lufttrycksregulator monteras i pumpens lufttillförselledning för att reglera inkommande lufttryck.